+421 37 77 21 866
reception@grandsole.sk

Farská 41, 949 01 Nitra

SK

Parkovanie v centre mesta Nitra

v parkovacom dome Orbis

Parkovaciu kartu pre ubytovaných si  vyzdvihnite na recepcii hotela ešte pred návštevou parkoviska.

Parkovací dom je vzdialený autom od Grand Hotel Sole približne 500m.
Parkovacie miesto má obmedzenú výšku vozidla - max 2m.

Trasa autom na parkovisko:

 1. Na ceste od hotela z vedľajšej cesty pokračujte mierne vpravo.
 2. Na prvej svetelnej križovatke odbočte vpravo (na ulicu Štúrova).
 3. Na druhej svetelnej križovatke odbočte opäť vpravo (na ulicu Piaristická).
 4. Parkovací dom Orbis sa nachádza po Vašej pravej strane.

Google Navigácia do Parkovacieho Domu Orbis

 

Trasa pešo z parkovacieho domu do hotela:

 1. po opustení parkovacieho domu odbočte vpravo ( na ulicu Piaristická)
 2. Po pravej strane bude schodisko, pokračujte ním cez ulicu Skalná.
 3. Nachádzate sa pred Grand Hotel Sole.

Google navigácia z Parkovacieho domu do Grand Hotel Sole

 

Pick up a parking card for guests at the hotel reception before visiting the parking lot.

The parking garage is from Hotel by a car approximately 500m away.
Parkovacie miesto má obmedzenú výšku vozidla - max 2m.

Route by car to the parking lot:

 1. On the way from the hotel from the side road continue slightly to the right.
 2. Turn at the first traffic light on the right (to Štúrova Street).
 3. Turn at the second traffic light right again (to Piaristická street).
 4. The Orbis parking garage is located on your right

GOOGLE NAVIGATION TO PARKING GARAGE ORBIS

 

Walking route back to the hotel:

 1. after leaving the parking garage turn right (to Piaristická street)
 2. There will be a staircase on the right-hand side, continue along Skalná Street.
 3. You are in front of the Grand Hotel Sole.

GOOGLE NAVIGATION FROM PARKING GARAGE TO GRAND HOTEL SOLE